Portal społeczno-kulturalny regionu kępińskiego
Arkadii, Krystyna, Stanisławy 13 Listopada 2019, 19:31
Dziś 5°C
Jutro 7°C
Perzów
27 Czerwca, 2019

Perzów: Wójt z absolutorium i wotum zaufania

W środę, 12 czerwca 2019 r., odbyła się VII sesja Rady Gminy, podczas której wójt gminy Perzów otrzymała wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 r.

Podczas sesji radni rozpatrzyli po raz pierwszy raport o stanie gminy, który w sposób szczegółowy opisuje jej bieżącą sytuację gospodarczą i społeczną.
Dokument ten oraz udzielenie wotum zaufania to wprowadzone w tej kadencji nowe instytucje prawne, wynikające z nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym.
Konsekwencją przyjęcia dokumentu przez radnych było głosowanie, w którym większością głosów 14 „za” i 1 „wstrzymujący się”, podjęto uchwałę o udzieleniu wotum zaufania wójtowi gminy Perzów.
Następnie skarbnik gminy Edyta Kieruzal przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok oraz sprawozdanie finansowe. Planowane dochody na 2018 r. w kwocie 19.465.427,00 zł zostały wykonane w wysokości 22.216.462,90 zł, tj. w 102,96%. Natomiast planowane wydatki stanowiły ogólną kwotę 22.754 436,01 zł, a wykonano je w kwocie 21.508 715,17 zł, co stanowi 94,53%. Na koniec roku planowano deficyt w kwocie 537.973,11 zł, jednak ostatecznie wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką w kwocie 1.364 943,91 zł.
Wykonanie budżetu za 2018 rok zostało pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową i Komisję Rewizyjną. W trakcie zarządzonego przez Przewodniczącego Rady Gminy głosowania, stosunkiem głosów 14 ,,za” i 1 ,,wstrzymujący się” Rada Gminy Perzów udzieliła wójt Danucie Froń absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

~ Oprac. bem

Więcej w nr 26 (1332) 2019 r. „Tygodnika Kępińskiego”. 

Komentarze

Pozostało znaków: 1000

Redakcja Tygodnika Kępińskiego nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez Internautów. Wypowiedzi zawierające wulgaryzmy, naruszające normy prawne, obyczajowe lub niezgodne z zasadami współżycia społecznego będą usuwane.

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!