Portal społeczno-kulturalny regionu kępińskiego
Benity, Maksymiliana, Teodozji 29 Maja 2020, 22:14
Dziś 11°C
Jutro 15°C
Łęka Opatowska
31 Stycznia, 2018

Łęka Opatowska: Podjęli pierwsze w tym roku uchwały

24 stycznia br. w Łęce Opatowskiej po raz pierwszy w tym roku obradowała Rada Gminy.

Podczas sesji radni jednomyślnie zagłosowali za przyjęciem przewidzianych w porządku obrad projektów uchwał.
Zaakceptowano zaproponowane zmiany w budżecie gminy na bieżący rok. Dochody budżetu ustalono w wysokości 30.723.753,50 zł. Wydatki po zmianie wynoszą 31.184.749,50 zł, w tym wydatki majątkowe w wysokości 6.962.476,00 zł.
Kolejna podjęta uchwała dotyczyła przyjęcia na 2018 r. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
Zgodnie z uchwałą w budżetach szkół w gminie Łęka Opatowska wyodrębnia się środki finansowe na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
Dofinansowanie przeznaczone jest na uzupełnienie oraz podnoszenie kwalifikacji wymaganych do zajmowania stanowiska nauczyciela na studiach zaocznych, studiach magisterskich uzupełniających, studiach magisterskich wieczorowych oraz studiach podyplomowych w następujących specjalnościach i formach kształcenia: edukacja plastyczna i muzyczna w szkole, geografia, chemia, edukacja dla bezpieczeństwa, oligofrenopedagogika oraz inne, wynikające z potrzeb kadrowych danej placówki. Kwota przeznaczona w tym roku na doskonalenie i dokształcenie nauczycieli w placówkach oświatowych gminy to 36.112,00 zł.
Kolejna podjęta podczas styczniowej sesji uchwała dotyczyła Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Opatów. Uzasadniając potrzebę przyjęcia strategii, wskazywano na fakt, że sołectwo Opatów jest uczestnikiem programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”, a Urząd Marszałkowski w swoich konkursach dodatkowo punktuje sołectwa, które mają opracowaną sołecką strategię rozwoju. Dokument ten może posłużyć również jako jeden z załączników niezbędnych przy aplikowaniu o środki z PROW na lata 2014-2020.
Opracowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Opatów zostało współfinansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach konkursu „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą (2017) – V edycja”. Uchwalona strategia umożliwia pozyskanie większej ilości punktów w konkursach, a zarazem większej kwoty dofinansowania projektów realizowanych w tym sołectwie.
Ważnym punktem obrad było wyrażenie zgody na użyczenie Komendzie Powiatowej Policji w Kępnie nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność gminy Łęka Opatowska, z przeznaczeniem na posterunek policji w Opatowie. W związku z podejmowaniem tej uchwały gośćmi radnych był zastępca komendanta powiatowego Policji w Kępnie podinsp. Robert Ciesielski oraz policjanci, z kierownikiem posterunku w Opatowie asp. sztab. Konradem Mierzwiakiem na czele.
Potrzebę podjęcia uchwały uzasadniał wójt Adam Kopis. Przybliżył też przebieg rozmów zakończonych wypracowaniem w tej sprawie kompromisu.
- Dzięki wypracowanej i przyjętej przez państwa na wspólnym posiedzeniu decyzji, dzisiaj w projekcie uchwały jest kwestia związana z użyczeniem na czas 10 lat - jest to akceptowalne przez Komendę Wojewódzką - tych pomieszczeń. Pozostałe kwestie związane z ogrzewaniem i gospodarką śmieciową, to wszystko Komenda Wojewódzka bierze na siebie – mówił wójt. - Myślę, że korzyść będzie olbrzymia w sensie takim, że wzrośnie nasze bezpieczeństwo, wszystkich mieszkańców, tak gminy Łęka Opatowska, jak i gminy Baranów, bo ten posterunek także obsługuje gminę Baranów i to w znacznej części. Będzie to na tyle korzystne dla mieszkańców, że to, o czym państwo będą decydować za chwilę, nie będzie żadną ujmą dla gospodarki gminy Łęka Opatowska. Wójt wyjaśnił, że chodzi tu o kwotę około 400 zł miesięcznie. – Ja powtarzam, że każda złotówka jest ważna i istotna, ale kwestia bezpieczeństwa ma różne oblicza i nie zawsze to finansowe, za które czuję się odpowiedzialny, ma największe przełożenie – powiedział A. Kopis.

~ bem

Więcej w nr 5 (1260) 2018 r. „Tygodnika Kępińskiego”.

Komentarze

Pozostało znaków: 1000

Redakcja Tygodnika Kępińskiego nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez Internautów. Wypowiedzi zawierające wulgaryzmy, naruszające normy prawne, obyczajowe lub niezgodne z zasadami współżycia społecznego będą usuwane.

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!