Portal społeczno-kulturalny regionu kępińskiego
Antoniego, Henryki, Mariana 17 Stycznia 2019, 12:50
Dziś 4°C
Jutro 0°C
Kępno
8 Lutego, 2018

Kępno: Wojewoda zdecydował – 21 Stycznia będzie ulicą o. Bocheńskiego

1 lutego 2018 r. Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann wydał zarządzenia zastępcze w sprawie nadania nowej nazwy ulicy 21 stycznia w Kępnie, na ojca Józefa Marii Bocheńskiego. Nazwa tej ulicy zmieniona została na podstawie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann na podstawie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki w specjalnym rozporządzaniu (zarządzenie zastępcze nr KN-I.4102.14.2018.20) zarządził zmianę nazwy ulicy 21 stycznia w Kępnie i nadać jej imię o. Józefa Marii Bocheńskiego. Zarządzenie to wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, czyli 20 lutego br.
W uzasadnieniu swojej decyzji Z. Hoffmann pisze, że zgodnie z ustawą samorząd kępiński miał czas do 2 września 2017 r. na zmianę komunistyczny nazw ulic i właściwie tego nie przeprowadził, obowiązek nadania nowej nazwy spoczywa w takim przypadku na wojewodzie. W uzasadnieniu do tej decyzji wojewoda przekonuje, że mając na uwadze, że wydanie zarządzenia zastępczego przez wojewodę wymaga opinii Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu potwierdzającej niezgodność nazwy obowiązującej w dniu wejścia w życie ustawy wystąpił 13 października 2017 r. z wnioskiem do tejże instytucji o wydanie stosownej opinii. Dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa poinformował, że w ocenie IPN-u nazwa ulicy 21 stycznia jest niezgodna z art. 1 ust.1 ustawy. Z dołączonej noty historycznej wynika, że „Dnia 21 stycznia 1945 r. nastąpiło wkroczenie jednostek Armii Czerwonej do miejscowości Kępno obecnie w województwie wielkopolskim. Zgodnie z propagandową praktyką władz komunistycznych wydarzenie to celebrowane było – niezgodnie faktami historycznymi – jako „dzień wyzwolenia” oraz powód do wyrażania wdzięczności społeczeństwa wobec Armii Czerwonej. Tymczasem wbrew nadziejom Polaków, oczekujących odbudowy wolnego kraju po likwidacji okupacji niemieckiej, Armia Czerwona w latach 1944-1945 r. stała się narzędziem ponownej aneksji niemal połowy terytorium RP do ZSRS, zniewolenia całej reszty kraju oraz budowy w nim systemu komunistycznego w pełni zależnego od władz w Moskwie. Zajęcie ziem polskich przez Armię Czerwoną zapoczątkowało zarazem nowy okres martyrologii narodu polskiego. (…) Stacjonowanie Armii Czerwonej/Sowieckiej w Polsce po roku 1944 uniemożliwiło odbudowę niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej i było podstawowym czynnikiem, który zapewnił funkcjonowanie państwa komunistycznego na ziemiach polskich objętych dominacją ZSRS. Waga tych faktów sprawia, iż przedmiotowa nazwa, honorująca moment wkroczenia Armii Czerwonej do wymienionej miejscowości, spełnia rolę daty symbolizującej komunizm”.
Nazwa ulicy 21 stycznia nie została przez Radę Miejską w Kępnie zmieniona w ustawowym terminie, a obowiązek jej zmiany został potwierdzony przez Instytut Pamięci Narodowej. Działający przy Wojewodzie Wielkopolskim Zespół do spraw wykonania ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej przedłożył organowi nadzoru nową propozycję nazwy ulicy. Wojewoda Wielkopolski biorąc pod uwagę propozycję przedstawioną przez Zespół, postanowił nadać niniejszej ulicy nazwę o. Józefa Marii Bocheńskiego.
Zarządzenie zastępcze Wojewody może być w ciągu 30 dni zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.
Zaznaczyć tu należy, że 27 czerwca 2017 r. Rada Miejska w Kępnie zgodnie z „ustawą dekomunizacyjną” uchwaliła zmiany nazw ośmiu komunistycznych ulic (PPR, Gwardii Ludowej, Manifestu Lipcowego, PKWN, Walki Młodych, Janka Krasickiego i Hanki Sawickiej), a pozostawiając bez zmian: 21 Stycznia oraz PPS-u, Obrońców Pokoju i Lenino. W uzasadnieniu do tejże uchwały podpisanym przez burmistrza Piotra Psikusa czytamy m.in. - „Rada Miejska w Kępnie, biorąc pod uwagę zapisy ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu (...) przyjmuje, że aktualnie istniejące nazwy ulic w Kępnie: Obrońców Pokoju, Lenino, 21 – stycznia, PPS-u są nazwami niosącymi pozytywne treści, które w okresie komunizmu były jedynie fałszywie interpretowane w oficjalnej propagandzie.
Nazwa ulicy „21 - go Stycznia” jest związana z faktem, iż w dniu 21 stycznia 1926 r. założono Chór Męski „ECHO”, którego działalność dla mieszkańców naszego miasta i Ziemi Kępińskiej miała duże znaczenie w upowszechnianiu polskiej pieśni chóralnej oraz kultury śpiewaczej na Ziemi Kępińskiej. (...)”
Jednak Wojewodę nie przekonało to uzasadnienie do pozostawienia nazwy tejże ulicy propagującej zbrodniczy system komunistyczny.

~m

Więcej w nr 7 (1262) 2018 r. „Tygodnika Kępińskiego”.

Komentarze

Pozostało znaków: 1000

Redakcja Tygodnika Kępińskiego nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez Internautów. Wypowiedzi zawierające wulgaryzmy, naruszające normy prawne, obyczajowe lub niezgodne z zasadami współżycia społecznego będą usuwane.

~ Trzeźwy
2018-02-10  /  16:38

Fakt, Polacy ( nie folksdojcze), którzy każdego dnia niemieckiej okupacji drżeli o życie swoje i rodziny, 21 stycznia bardzo się zmartwili. Ci, wywiezieni na roboty i do obozów (niemieckich-hitlerowskich) też nie byli kontenci z możliwości powrotu do rodzinnego miasta.

~ Tadek
2018-02-09  /  09:51
Zgłoszony

Nareszcie, precz z komunistycznymi ulicami