Portal społeczno-kulturalny regionu kępińskiego
Antoniego, Henryki, Mariana 17 Stycznia 2019, 12:40
Dziś 4°C
Jutro 0°C
Kultura i oświata
17 Stycznia, 2018

Kępno: Budują partnerstwo na rzecz edukacji dorosłych

8 stycznia 2018 roku w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kępnie odbyły się warsztaty partnerstwa lokalnego na rzecz edukacji dorosłych.

Drugie spotkanie doradcze z zakresu partnerstwa lokalnego zorganizowane zostało przez Powiat Kępiński, Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie oraz Międzynarodowe Centrum Partnerstwa „Partners Network” w Krakowie.
Głównym celem każdego ze spotkań doradczych jest budowanie partnerstwa na rzecz edukacji dorosłych w oparciu o model LOWE (Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji) oraz zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie w powiecie kępińskim.
Tematem tego spotkania było wspólne wypracowanie zasad współpracy i regulaminu partnerstwa na rzecz kształcenia ustawicznego osób dorosłych w społeczności lokalnej w celu wspierania LOWE przez partnerów lokalnych.
Model LOWE ma formę współpracy partnerów, którzy wspólnie, w sposób systematyczny i trwały, z wykorzystaniem innowacyjnych metod oraz rozwiązań planują, projektują, wdrażają i realizują określone działania, inicjatywy i usługi edukacyjne w zakresie kształcenia ustawicznego osób dorosłych w powiecie kępińskim na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego oraz aktywizacji rynku pracy.
Przypomnijmy, że ZSP nr 2 w Kępnie jako jedna z 15 szkół w Polsce otrzymała grant na utworzenie i prowadzenie LOWE w ramach projektu „modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie.
Styczniowe spotkanie prowadzili doradcy Międzynarodowego Centrum Partnerstwa „Partners Network” w Krakowie - Bartosz Urban oraz Jadwiga Olszowska-Urban, a uczestnikami spotkania byli m.in. wicestarosta Grażyna Jany, dyrektor ZSP nr 2 w Kępnie Andrzej Kowalczyk. dyrektor PUP w Kępnie Iwona Rataj (animator LOWE), koordynator LOWE Edyta Tecław, kierownik kształcenia praktycznego w ZSP nr 2 - Ewa Jobczyk (animator LOWE), a także przedstawiciele samorządów gminnych, ośrodków pomocy społecznej, Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie, Cechu Rzemiosł Różnych, KRUS, ARiMR, a także dyrektorzy szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych oraz lokalni przedsiębiorcy.
Zaproszonych gości powitali prowadząca spotkanie J. Olszowska-Urban oraz reprezentujący organizatorów dyrektor A. Kowalczyk. E. Tecław zapoznała gości z regulaminem LOWE i podsumowała dotychczasową działalność. Podkreśliła dotychczasowe sukcesy, wskazała szkolenia i kursy, które cieszą się największym zainteresowaniem wśród członków społeczności lokalnej. Następnie zaprezentowała projekt regulaminu i zasad działania porozumienia partnerskiego na rzecz kształcenia ustawicznego osób dorosłych w społeczności lokalnej w celu wspierania LOWE przez partnerów lokalnych z kadrą LOWE.
Po wspólnych konsultacjach oraz dyskusjach z partnerami uczestniczącymi w spotkaniu ich propozycje wprowadzone zostały do projektu regulaminu oraz zasad działania. Regulamin został zaakceptowany i skierowany do realizacji. Ponadto uczestnicy tworzyli wspólnie tzw. beczkę zasobów i problemów lokalnych na rzecz kształcenia ustawicznego osób dorosłych w powiecie kępińskim.
Spotkanie było również doskonałą okazją do określenia potrzeb partnerów w zakresie podnoszenia kompetencji dorosłych mieszkańców powiatu oraz podjęcia współpracy pomiędzy poszczególnymi partnerami a LOWE. Każdy z uczestników kolejno przedstawiał swoje oczekiwania i zgłaszał sugestie do rozwijania współpracy.

~ Oprac. bem

Komentarze

Pozostało znaków: 1000

Redakcja Tygodnika Kępińskiego nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez Internautów. Wypowiedzi zawierające wulgaryzmy, naruszające normy prawne, obyczajowe lub niezgodne z zasadami współżycia społecznego będą usuwane.

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!