Portal społeczno-kulturalny regionu kępińskiego
Filipa, Sylwany, Witalisa 10 Lipca 2020, 18:33
Dziś 21°C
Jutro 12°C
Trzcinica
2 Lipca, 2019

Trzcinica: Jednogłośnie za absolutorium

Radni Rady Gminy Trzcinica jednomyślnie zagłosowali za udzieleniem wójtowi wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu w 2018 roku.

Sesji absolutoryjna zwołana została na wtorek, 18 czerwca 2019 r. Wzięło w niej udział 14 radnych.
Podczas obrad rozpatrzony został raport o stanie gminy w ubiegłym roku, a następnie przegłosowano udzielenie wotum zaufania dla wójta.
Przed głosowaniem nad absolutorium zapoznano się z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowi i Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Gminy Trzcinica. Radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za 2018 rok i udzieli wójtowi absolutorium.
W ubiegłym roku dochody zostały wykonane w kwocie 23.095.103,97 zł, w tym dochody własne stanowiły 7.663 616,88 zł, subwencje - 6.818.839 zł., środki z budżetu Unii Europejskiej - 1.377.090 zł. Wydatki zrealizowano zostały w kwocie 26.843.687,10 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 7.206 498,55 zł, co stanowiło 26,84% wszystkich wykonanych wydatków.
Majątek Gminy na 31 grudnia 2018 r. wyniósł 57.889 612,53 zł, czyli nastąpił wzrost jego wartości w ciągu roku o 8.032.221,52 zł. Stan zadłużenia na 18 czerwca 2019 r. to 4.750.241,49 zł, czyli 17,5% planowanych dochodów.
W ubiegłym roku na terenie gminy zrealizowano szereg inwestycji i modernizacji, w tym pierwszy etap „Budowy kanalizacji sanitarnej, w tym rozdzielenie sieci ogólnospławnej oraz budowa systemu zaopatrzenia w wodę wraz z odtworzeniem dróg w miejscowości Trzcinica”, który objął ulice: część Jana Pawła II, Młyńską, ks. Białka, Kościelną, Zamkową i część Pocztowej. Równolegle Wielkopolska Spółka zrealizowała inwestycję gazu ziemnego, ponadto taka instalacja pojawiła się na ul. Armii Krajowej w Laskach. Wybudowano odcinki sieci wodociągowej w Laskach na Osiedlu Nowym, Trzcinicy - rejon ul. Spokojnej oraz w miejscowości Granice. Wybudowano drogi w miejscowości Piotrówka kierunek Kępno, w miejscowości Wodziczna kierunek Kuźnica Trzcińska, ul. Młyńską w Trzcinicy oraz ul. Czereśniową i Mostową w Laskach. Zmodernizowano drogi w Aniołce Pierwszej i Teklinie. Wybudowano odcinki chodnika w Laskach (ul. Zamkowa) i Trzcinicy (ul. Kościelna i Pocztowa). Remontowano Domy Ludowe w Pomianach, Kuźnicy Trzcińskiej i Wodzicznej. Powstały altany rekreacyjne w Pomianach, Teklinie, Smardzach. Dokonano wielu zakupów sprzętu dla OSP z terenu gminy. Rozpoczęła się też przebudowa z rozbudową Przedszkola w Laskach oraz przygotowano dokumentację i wniosek na rozbudowę Przedszkola w Trzcinicy o oddział żłobkowy. Wymieniono kolejne odcinki oświetlenia. Powstały nowe place zabaw w Trzcinicy i w Laskach, a w Wodzicznej - elementy siłowni zewnętrznej.
Gmina udzieliła dotacji na zakup samochodu dla KPP w Kępnie i budowę Bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w Michałkowie.
Za jednomyślnie udzielone absolutoria podziękował wójt Grzegorz Hadzik. - Chciałem przede wszystkim podziękować za udzielone absolutorium, szczególnie istotne, że jednogłośnie. Wiadomo, spieramy się o kolejność inwestycji, od tego jesteśmy. Dziękuję radnym za wsparcie, a także panom sołtysom. Dziękuję mieszkańcom, bo też się spotykamy ze wsparciem z ich strony, zgłaszają swoje problemy, potrzeby, ale również nas wspierają - powiedział.

~ bem 

Komentarze

Pozostało znaków: 1000

Redakcja Tygodnika Kępińskiego nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez Internautów. Wypowiedzi zawierające wulgaryzmy, naruszające normy prawne, obyczajowe lub niezgodne z zasadami współżycia społecznego będą usuwane.

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!