Portal społeczno-kulturalny regionu kępińskiego
Anatola, Leszka, Tamary 3 Czerwca 2020, 19:18
Dziś 14°C
Jutro 19°C
Perzów
20 Lutego, 2019

Perzów: „Zależy mi na zadowoleniu mieszkańców naszej gminy”

Z wójt gminy Perzów Danutą Froń rozmawiamy o wyzwaniach czekających samorząd w rozpoczynającej się pięcioletniej kadencji, najpilniejszych potrzebach oraz o rewolucji, która miała miejsce na terenie gminy.

W ostatnich wyborach zdecydowanie wygrała Pani wyścig do fotela wójta gminy Perzów. Co stanowi dla Pani priorytet na najbliższe 5 lat?
Po pierwsze, chciałabym podziękować wyborcom, bo muszę przyznać, że okazane przez nich zaufanie przyniosło mi wiele radości i utwierdziło w przekonaniu, że moja praca na rzecz gminy Perzów przynosi rezultaty. Wynik wyborów dał mi wiele satysfakcji i motywacji do dalszych działań na najbliższe lata, które planuję wspólnie zarówno z pracownikami urzędu, jak i Radą Gminy. Sama przecież niczego nie byłabym w stanie zrobić, a jest tych rzeczy wiele.
A te najważniejsze, na których realizacji najbardziej Pani zależy?
Na pewno jest to kanalizacja, zależy mi bowiem na tym, aby cała gmina Perzów była skanalizowana. Celem jest zmodernizowanie sieci kanalizacyjno-wodociagowej. Kolejne ważne zadanie to budowa przedszkola w Trębaczowie. No i, oczywiście, drogi oraz chodniki w gminie – tutaj zawsze jest bardzo wiele potrzeb.
Jakie cele zamierza Pani zrealizować jeszcze w tym roku?
Rozpoczynamy budowę przedszkola w Trębaczowie. Przymierzamy się do projektu i chcemy przesunąć środki potrzebne na ten cel. Chciałabym też, żeby jeszcze w tym roku udało nam się wkopać pierwszą łopatę na placu budowy.
Mamy też zlecone projekty na kanalizację dwóch miejscowości: Trębaczów i Słupia pod Bralinem. Nie ukrywam, że to będzie dla nas olbrzymie wyzwanie logistyczne i finansowe. Jednak praca w samorządzie to przecież mierzenie się z kolejnymi, coraz większymi wyzwaniami.
Kanalizacja i wodociągi to temat ważny, bo na tle pozostałych gmin powiatu kępińskiego dostępność do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej ciągle pozostawia u nas wiele do życzenia. W związku z tym konieczne jest przeznaczenie na ten cel bardzo dużych środków z budżetu.
W ostatnich latach zarządzana przez Panią gmina rozwinęła się gospodarczo, wzrosły też dochody budżetu i w przeliczeniu na jednego mieszkańca należą one do najwyższych w powiecie kępińskim. Jak wygląda tegoroczny budżet Gminy Perzów i na co przede wszystkim wydatkowane będą gminne środki?
Wydatki budżetu Gminy Perzów na 2019 rok to około 21 milionów. Duża część, bo około 37% z nich, to wydatki oświatowe. W tym roku zabezpieczamy też środki na sieć wodociągową i kanalizacyjną, przedszkole w Trębaczowie i drogi. Kwotę 300 tysięcy złotych przeznaczamy na fundusz sołecki.
Jeżeli chodzi o inwestycje oświatowe w tym roku planujemy również termomodernizację szkoły w Perzowie. Inwestycja ta obejmuje ocieplenie budynku, wymianę okien i drzwi oraz docieplenie dachu. Całość musi być wykonana i przewidujemy, że koszt tego zadania wyniesie około 700 tysięcy złotych.
Czy w tym przypadku Gmina będzie posiłkować się środkami zewnętrznymi?
Mieliśmy nadzieję na otrzymanie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, niestety, w tym momencie nie ma programu, w ramach którego można by otrzymać takie środki. Wcześniej była możliwość otrzymania do 25% kosztów takiej inwestycji. Obecnie istnieje jedynie możliwość zaciągnięcia pożyczki, jednak mając w perspektywie tak dużą inwestycję kanalizacyjną, musimy się do niej przygotować i nie chcemy zadłużać gminy, zaciągając nawet stosunkowo niewielkie zobowiązania. To wszystko trzeba przecież spłacać.
Ile wynosi obecnie dług Gminy?
Jest to koło 3 milionów złotych, co stanowi 14% budżetu. Muszę tu zaznaczyć, że są to zobowiązania pozostawione jeszcze przez moich poprzedników, ja nie zaciągnęłam żadnego kredytu. Jedyna zaciągnięta przeze mnie pożyczka z WFOŚ-iu na kanalizację w Turkowach jest częściowo, bo w 25%, umarzalna i jest to bardzo korzystne.
Czy są szanse na dofinansowanie zewnętrzne budowy przedszkola w Trębaczowie?
Oczywiście, będziemy się o takie wsparcie starać, ale nie ukrywam, że dotacje na inwestycje w sferze oświatowej jest bardzo ciężko zdobyć. Udało nam się to jednak w przypadku sali gimnastycznej w Trębaczowie i być może będzie też szansa na zewnętrzne wsparcie budowy przedszkola. Liczymy również na to, że ewentualna nadwyżka środków WFOŚiGW wesprze planowaną termomodernizację szkoły w Perzowie.
Obecnie na terenie gminy działają dwa zespoły szkół: w Perzowie i Trębaczowie. A co dzieje się z budynkami, które pozostały po zlikwidowanych szkołach w Domasłowie i Miechowie? W jaki sposób zostały one zagospodarowane?
W budynku w Miechowie mamy filię przedszkola, do której może uczęszczać do 25 dzieci, a także oddział biblioteki. W Domasłowie otworzyliśmy Dzienny Dom Seniora. Planujemy też remont górnego piętra budynku i zastanawiamy się, na jaki cel najlepiej go przeznaczyć. Muszę przyznać, że jestem szczęśliwa, iż udało się zagospodarować ten budynek, który wybudowany został przez mieszkańców. Już nie niszczeje i można powiedzieć, że został on przywrócony do życia. Na ten cel udało nam się pozyskać 280 tysięcy złotych dofinansowania z ministerstwa, a 170 tysięcy złotych przekazaliśmy z budżetu Gminy.
Kolejne nasze pytanie dotyczy gospodarki śmieciowej na terenie gminy. Jak kształtują się stawki za wywóz śmieci? Czy wzrosną one w związku z ogłoszeniem nowego przetargu na transport?
Stawki będą na pewno wyższe. Obecnie wynoszą około 8 złoty od osoby za śmieci segregowane. Do tego dochodzą ulgi. W górę poszła opłata na tzw. bramce w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów. Musimy też wywozić więcej frakcji śmieci i uwzględnić to w przetargu na ich wywóz. To na pewno spowoduje podwyżkę. Oczywiście, będziemy starać się, by mieszkańcy gminy płacili możliwie mało za wywóz śmieci. Zależy mi na zadowoleniu mieszkańców naszej gminy. Chcemy, żeby po prostu dobrze im się żyło. Wzrost stawek jest jednak nieunikniony, wynika bowiem z przepisów, a Gmina nie może dopłacać do gospodarki śmieciowej. To musi nam się bilansować, a nie ma możliwości dopłacania, jak do wody czy kanalizacji.
Jak wygląda sytuacja ze studnią głębinową w Słupi pod Bralinem?
Odziedziczyłam tę studnię wykopaną jeszcze przez moją poprzedniczkę. Były pewne problemy z poziomem wody, ale obecnie sytuacja się ustabilizowała i poziom znajduje się na stałym poziomie zgodnie z dokumentacją. To jest studnia rezerwowa, w razie dużych ubytków w studniach funkcjonujących. Obecnie w planach mamy modernizację studni w Trębaczowie i Perzowie. Badania wody w studniach są systematycznie prowadzone i wyniki są prawidłowe.
A czy zamierzacie inwestować w gminną oczyszczalnię ścieków?
Cały czas inwestujemy, bo mamy oczyszczalnię biologiczną i musimy o nią dbać, aby spełniała wszystkie parametry. Nie musimy się jednak martwić o jej pojemność, bowiem nawet po przyłączeniu kanalizacji Trębaczowa i Słupi nie będziemy mieć żadnego problemu. Pojemność tej oczyszczalni w zupełności nam wystarczy
Jakie są najpilniejsze potrzeby, jeżeli chodzi o inwestycje drogowe? Które drogi zamierzacie wyremontować jeszcze w tym roku?
Bardzo potrzebujemy remontu dróg powiatowych i dlatego cały czas rozmawiamy na ten temat ze starostą i Zarządem Powiatu.
A jak układa się współpraca z nowym starostą?
Myślę, że bardzo dobrze i liczę, że te fundusze, o których rozmawialiśmy, zostaną na remont dróg powiatowych w naszej gminie przekazane.
O których drogach rozmawiacie?
Chodzi o odcinki dróg powiatowych w Perzowie, Miechowie i Trębaczowie, które wymagają nakładek. Planujemy też wykonanie projektów chodników przy drogach powiatowych w Domasłowie i Trębaczowie. To będą wspólne inwestycje Gminy Perzów i Powiatu Kępińskiego. Starosta Robert Kieruzal zadeklarował, że dołoży środki na te zadania. Zdaję sobie sprawę, że Powiat ma duże wydatki, ale mam nadzieję, ze fundusze przeznaczone na inwestycje na drogach powiatowych spłyną sprawiedliwie do wszystkich gmin. Gdybyśmy co roku mogli wykonywać sukcesywnie odcinki tych dróg, które najbardziej potrzebują modernizacji, to w widoczny sposób przełożyłoby się na stan dróg w gminie.
Jeżeli natomiast chodzi o drogi gminne, to napisaliśmy wnioski do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie dróg kamiennych w Perzowie, Trębaczowie i Kozie Wielkiej. Są to drogi dojazdowe do pól. Planujemy też dokończenie parkingu i kawałka drogi asfaltowej w Trębaczowie przy szkole, gdzie w ubiegłym roku otwarliśmy kompleks sportowy.
Czekamy też na ogłoszenie programu rządowego, w ramach którego moglibyśmy pozyskać środki na budowę dróg.

~ Rozmawiali: M. Łapa i M. Bendzińska

Więcej w nr 8 (1314) 2019 r. „Tygodnika Kępińskiego”.

Komentarze

Pozostało znaków: 1000

Redakcja Tygodnika Kępińskiego nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez Internautów. Wypowiedzi zawierające wulgaryzmy, naruszające normy prawne, obyczajowe lub niezgodne z zasadami współżycia społecznego będą usuwane.

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!