Portal społeczno-kulturalny regionu kępińskiego
Anatola, Leszka, Tamary 3 Czerwca 2020, 18:28
Dziś 14°C
Jutro 19°C
Perzów
7 Lutego, 2019

Perzów: Uchwalili programy i statuty

IV sesja Rady Gminy odbyła się w czwartek, 31 stycznia 2019 r., w Perzowie.

Podczas styczniowych obrad radni podjęli uchwały dotyczące m.in. programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Perzów w 2019 r., statutów sołectw gminy, jak również w sprawie poboru podatków w drodze inkasa.
Zanim jednak przystąpiono do realizacji przewidzianego na ten dzień porządku obrad minutą ciszy uczczono pamięć niedawno zmarłego prezesa jednostki OSP Perzów Jana Szpunara.
W trakcie sesji podwyższeniu uległy kwoty dochodów uprawniających do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 do 150% określonych ustawą o pomocy społecznej kwot kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń pieniężnych w postaci zasiłków okresowego i celowego. Kryterium to od 1 października 2018 r. stanowią kwoty: 701 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 528 zł na osobę w rodzinie.
Kolejną uchwałą ustanowiono w gminie wieloletni program osłonowy „Posiłek w szkole i w domu”, który ma na celu ograniczenie m.in. zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży. Rządowy program w zakresie dożywiania przewiduje wsparcie gmin, które w szczególnie uzasadnionych przypadkach będą udzielały pomocy, gdy uczeń albo dziecko wyrażą chęć zjedzenia posiłku, a odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Liczba dzieci i uczniów, którym ma być udzielona pomoc w ten sposób, nie może przekroczyć 20% liczby i uczniów dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym. Warunkiem przyznania takiej pomocy, bez wydania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz bez przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego, jest właśnie przyjęcie przez gminę odpowiedniego programu osłonowego, który takie rozwiązania na terenie gminy będzie przewidywał.

~ bem

Więcej w nr 6 (1312) 2019 r. „Tygodnika Kępińskiego”.

Komentarze

Pozostało znaków: 1000

Redakcja Tygodnika Kępińskiego nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez Internautów. Wypowiedzi zawierające wulgaryzmy, naruszające normy prawne, obyczajowe lub niezgodne z zasadami współżycia społecznego będą usuwane.

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!