Portal społeczno-kulturalny regionu kępińskiego
Fabioli, Miły, Sebastiana 21 Stycznia 2022, 05:12
Dziś -2°C
Jutro -1°C
Powiat
9 Listopada, 2017

Kępno: Sukces kępińskiego PUP

Powiat Kępiński w czołówce Urzędów Pracy w Polsce.

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie znalazł się na 4. miejscu rankingu opublikowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Ocenie formalnej i merytorycznej zostały poddane 333 urzędy p racy z 16 województw. Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie uzyskał łącznie 2188,5 punktów, co dało 4. miejsce w Polsce (1. miejsce – Kościerzyna w województwie pomorskim z 2304,5 punktami, 2. miejsce – Krotoszyn w woj. wielkopolskim z 2215 punktami oraz 3. miejsce – Strzelce Krajeńskie w woj. lubuskim z 2212,5 punktami).
Ministerstwo oceniło urzędy za poprzedni rok pod kątem uzyskanych efektów pracy, wykorzystania aktywnych instrumentów rynku pracy i usług poradnictwa zawodowego oraz struktury zatrudnienia w urzędzie w kontekście dostępu bezrobotnych do doradcy klienta. Ocenie podlegała też innowacyjność rozwiązań w funkcjonowaniu Powiatowego Urzędu Pracy, w szczególności w zakresie obsługi osób bezrobotnych i pracodawców oraz wdrożenie projektów służących usprawnieniu pracy urzędu.
Do najważniejszych wskaźników oceniających skutki działań aktywizacyjnych urzędów pracy należy: efektywność zatrudnieniowa i kosztowa. Pod tym względem Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie uplasował się na 1. miejscu w Polsce z uwagi na osiągnięcie najwyższych wskaźników efektywności zatrudnieniowej – 98,56% i kosztowej – 5.872,08 zł.
Skuteczność działań oceniano dodatkowo według ustalonych kryteriów. Do nich należy w szczególności wysoki udział osób bezrobotnych, uczestniczących w aktywizacji zawodowej – 93,5% oraz uczestniczących w aktywizacji zawodowej w ramach projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej – ponad 33%.
Na wysoką pozycję w rankingu wpłynęło także kierowanie aktywnych działań do osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. bezrobotnych do 30. roku życia, powyżej 50. roku życia oraz długotrwale bezrobotnych.
Doceniono również wysoki udział osób bezrobotnych objętych poradnictwem zawodowym – 926 osób.
Ponadto, na ogólną ocenę wpływ miał wysoki udział wydatków środków pozyskanych na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w wydatkach ogółem na aktywizację zawodową osób bezrobotnych ze środków FP.
Na podkreślenie zasługuje bardzo intensywna praca pracowników kępińskiego Urzędu Pracy. 12 projektów, z czego 3 z Europejskiego Funduszu Społecznego, to efekt dodatkowo pozyskanych przez PUP środków finansowych.
W roku ubiegłym środki, które pozyskaliśmy, znacznie przewyższały kwotę, którą otrzymaliśmy w ramach podstawowego algorytmu. Ogółem na aktywizację zawodową bezrobotnych w 2016 r. wydatkowaliśmy blisko 5.000.000 zł, z czego 64% stanowiły środki dodatkowo pozyskane. Udało się zaktywizować 616 osób bezrobotnych poprzez różnorodne finansowane usługi i instrumenty runku pracy. Dodatkowo, w ramach kształcenia ustawicznego, ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, przeszkoliliśmy 386 pracowników. Cieszymy się z otrzymanego wyróżnienia, ale pamiętamy o tych, którzy się do niego przyczynili – wszystkim partnerom lokalnego rynku pracy dziękujemy za dotychczasową współpracę, która wpłynęła na osiągnięcie wspólnego sukcesu – mówi dyrektor PUP w Kępnie Iwona Rataj.

~ Oprac. KR

Komentarze

Pozostało znaków: 1000

Redakcja Tygodnika Kępińskiego nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez Internautów. Wypowiedzi zawierające wulgaryzmy, naruszające normy prawne, obyczajowe lub niezgodne z zasadami współżycia społecznego będą usuwane.

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!