Portal społeczno-kulturalny regionu kępińskiego
Anieli, Juliana, Przemysława 27 Stycznia 2021, 11:08
Dziś 0°C
Jutro 1°C
Trzcinica
7 Marca, 2019

Trzcinica: Cel strategiczny – gmina przyjazna mieszkańcom

O priorytetach na najbliższe 5 lat, strategicznych inwestycyjnych oraz codziennym życiu społeczności gminnej rozmawiamy z wójtem gminy Trzcinica Grzegorzem Hadzikiem.

Mieszkańcy gminy Trzcinica w zeszłorocznych wyborach samorządowych ponownie obdarzyli Pana zaufaniem, decydując, że przez kolejną kadencję powinien stać Pan u steru tej gminy. Jakie główne cele stawia Pan przed sobą na najbliższe 5 lat?
Są dwa takie cele. Jeden z nich to kontynuacja inwestycji wodno-kanalizacyjno-drogowych, poszerzonych w tej chwili również o inwestycje gazowe.
Przechodzą one stopniowo z miejscowości Laski, gdzie inwestycja realizowana była w latach 2009-2012 do miejscowości Trzcinica, gdzie prace trwają od 2018 roku. Oczywiście, każdy z etapów poprzedziło przygotowanie odpowiedniej dokumentacji i pozyskanie środków zewnętrznych, bez których realizacja tych zadań byłaby bardzo utrudniona. 22 lutego tego roku została zawarta umowa na drugi etap inwestycji w Trzcinicy, obejmujący ulice Jana Pawła II, Kluczborską i Boczną za kwotę 4.329.723,58 złote, z czego 2.844.019,02 złote to dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Natomiast w ubiegłym roku wykonany został pierwszy etap za kwotę 5.245.094,35 złote, z czego dofinansowanie to 2.771.270,93 złote. Na trzeci etap został przygotowany wniosek i, w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia, realizowany będzie w 2020 roku. Również Wielkopolska Spółka Gazownictwa rozstrzygnęła przetarg i wykona inwestycję gazową w pozostałej części miejscowości Trzcinica. Wszystkie te inwestycje muszą być zsynchronizowane, 7 marca 2019 roku odbędzie się spotkanie koordynujące.
Czy jest szansa na zwodociągowanie i skanalizowanie całej gminy w tej kadencji?
W tej pięciolatce nie da się tego zrobić jeśli chodzi o kanalizację, gdyż są to bardzo kosztowne inwestycje. Sama miejscowość Trzcinica będzie wymagała jeszcze dwóch etapów. Wszystko zależy od pozyskania przez Gminę środków zewnętrznych. Chcemy, aby inwestycja była kontynuowana i poszerzana o kolejne miejscowości.
Mówił Pan o dwóch celach. Jaki jest ten drugi?
Chodzi o sferę społeczną, w którą od dłuższego czasu sporo inwestujemy. W 2014 roku oddane zostało do użytku przedszkole w Trzcinicy, mogące pomieścić 100 dzieci, w 2015 roku zakończyła się budowa biblioteki w Trzcinicy, wcześniej została zmodernizowana biblioteka w Laskach. W 2017 roku kompleksowo zmodernizowany został Zespół Szkół w Laskach, a w 2018 roku rozpoczęła się rozbudowa przedszkola w Laskach, której zakończenie planowane jest w bieżącym roku. Będzie tam 75 miejsc przedszkolnych. Zmodernizowano wszystkie domy ludowe, każdy z nich posiada instalację centralnego ogrzewania i służy integracji mieszkańców. Skutecznie pozyskaliśmy środki na budowę oddziału żłobkowego w Trzcinicy. 6 marca 2019 roku odbędzie się inauguracja programu w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu.
Te dwa cele są związane z głównym celem strategicznym, jakim jest dążenie do tego, aby nasza gmina była przyjazna mieszkańcom, żeby mieszkańcy chcieli się tutaj osiedlać. To się dzieje i z zadowoleniem obserwujemy napływ nowych mieszkańców. Są duże szanse, aby w najbliższym czasie gmina Trzcinica osiągnęła liczebność 5 tysięcy mieszkańców. Jest to już bliskie, bo obecnie nasza gmina liczy już 4909 mieszkańców. Wynika to z urodzeń i osiedlania się w naszej gminie mieszkańców. Inwestycje w mniejszych miejscowościach w zakresie uzbrojenia terenu czy budowy dróg są również realizowane. Chodzi właśnie o przygotowanie terenów pod budowę między innymi nowych domów mieszkalnych.
Jaki jest Pana priorytet na ten rok?
To się pokrywa z tym, o czym już mówiłem, bo pierwszym dużym celem jest inwestycja wodno-kanalizacyjno-drogowa oraz gazowa w Trzcinicy. Jak wspominałem, została już podpisana umowa z wykonawcą. To jest zadanie priorytetowe. Podobnie jak oddanie w tym roku do użytku rozbudowanego przedszkola w Laskach. Do końca czerwca planowane jest zakończenie prac budowlanych oraz wyposażenie obiektu, tak żeby w okresie wakacyjnym dopełnić wszystkich niezbędnych formalności i aby zajęcia rozpoczęły się 1 września tego roku. Często tam bywam, nawet dzisiaj już byłem na budowie. Prace trwają i wszystko idzie zgodnie z planem.
Jakie środki udało się pozyskać na te strategiczne dla gminy inwestycje?
Jak już wspominałem, na dwa etapy zadania wodno-kanalizacyjno-drogowego w Trzcinicy pozyskaliśmy ponad 5.600.000,00 złotych. Na budowę przedszkola udało nam się otrzymać dofinansowanie z dwóch źródeł. Prawie milion złotych wynosi dofinansowanie budowy w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Gmina pozyskała też blisko 134.000,00 złotych na projekt „Akademia wesołego przedszkolaka w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Laskach”. Natomiast na budowę oddziału żłobkowego w Trzcinicy - 600.000,00 złotych.
Czy w związku z modernizacją sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie Trzcinica wzrosną stawki opłat za wodę i ścieki?
Tu trzeba zaznaczyć, że cenę za dostawę wody i odbiór ścieków ustala nowy podmiot - Wody Polskie. W przypadku naszej gminy w ubiegłym roku cena wody zmalała o 1 grosz i wynosi 2,69 złote brutto, natomiast opłata za wywóz ścieków spadła o 79 groszy i wynosi 4,23 złote brutto. Wynika to z tego, że sporo inwestujemy w te obszary działalności.
Jak w tym roku kształtować się będą ceny wywozu śmieci na terenie gminy?
Jeżeli chodzi o koszty gospodarki śmieciowej w gminie, ubiegły rok nam się bardzo dobrze zbilansował. Koszty wywozu śmieci, opłaty za składowanie, koszty administracyjne, utrzymanie PSZOK-u, koszty odbioru przeterminowanych leków w aptekach - to wszystko się zamknęło w kwocie 440.558,57 złotych, a od mieszkańców zebraliśmy 431.397,40 złotych, według stanu kasowego na 31 grudnia. System zbilansował się, mimo że od 2016 roku suma wszystkich odpadów wzrosła z 941 ton do 1221 ton w 2018 roku. Koszty wywozu wzrastają, ponieważ, po pierwsze, od 1 stycznia 2019 roku wzrosły stawki składowania w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Olszowie. W związku z tym przeanalizowaliśmy, ile tonażu wywożono z terenu gminy w poszczególnych kategoriach odpadów, pomnożyliśmy to przez nowe stawki, nie zakładając jeszcze, że wzrośnie tonaż. Będzie nowy przetarg na transport, w którym prawdopodobnie będą musiały być dodatkowe kursy dotyczące odpadów biodegradowalnych. Do tej pory jednym kursem wywożone były odpady suche, a teraz zgodnie z przepisami osobno wywożony musi być metal, osobno papier, osobno plastik. Wpływa to na wzrost opłat.
Zrobiliśmy kalkulację dotyczącą stawek dla mieszkańców gminy Trzcinica. Podczas debaty radni ustalili, że zostajemy w systemie dotychczasowym, czyli opłata pobierana jest od gospodarstwa: 1-osobowego, 2-osobowego, 3-4-osobowego, 5-6-osobowego oraz gospodarstw z 7 osobami i więcej. Im liczniejsze gospodarstwo tym opłata za jedną osobę w tym systemie staje się mniejsza. System ten nie generuje tak dużych rozpiętości między gospodarstwami domowymi. Wiadomo, że część kosztów za wywóz śmieci jest stała - takich jak transport, kubeł oraz obsługa administracyjna. 20 lutego radni uchwalili stawki, które będą obowiązywać od 1 kwietnia 2019 roku.

~ Rozmawiali:
M. Łapa i M. Bendzińska

Więcej w nr 10 (1316) 2019 r. „Tygodnika Kępińskiego”.

Komentarze

Pozostało znaków: 1000

Redakcja Tygodnika Kępińskiego nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez Internautów. Wypowiedzi zawierające wulgaryzmy, naruszające normy prawne, obyczajowe lub niezgodne z zasadami współżycia społecznego będą usuwane.

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!