Portal społeczno-kulturalny regionu kępińskiego
Dominiki, Jaropełka, Łucji 6 Lipca 2020, 11:16
Dziś 20°C
Jutro 16°C
Kępno
5 Czerwca, 2019

Kępno: Synagoga i miejskie parki doczekają się remontu

 

Gmina Kępno otrzymała 9.500.000 zł dofinansowania, z czego prawie 9.300.000 zł zostanie przeznaczone na rewitalizację dawnej synagogi oraz Parku Miejskiego i Starościańskiego.

- Jesteśmy bogatsi o 9,5 miliona złotych z pozyskanych dotacji – ogłosił burmistrz Piotr Psikus podczas ostatniej sesji absolutoryjnej, która odbyła się 30 maja br. Włodarz miasta i gminy poinformował, że w oparciu o środki zewnętrzne zrealizowane zostaną kolejne plany inwestycyjne Gminy Kępno, m.in. wyremontowane zostanią: dawna synagoga oraz Park Miejski i Starościański. - Rewitalizacja centrum miasta to moje kolejne zobowiązanie, określone w programie wyborczym w 2018 r. Synagoga oraz Parki Miejski i Starościański odzyskają swoją dawną świetność – zapowiedział.
Rekordową dotację z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 9.239.653,21 zł Gmina Kępno pozyskała na projekt pn. „Rewitalizacja zdegradowanego fizycznie, społecznie i gospodarczo obszaru Rynku i okolic w Kępnie poprzez realizację wybranych celów inwestycyjnych wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji”. Projekt zakłada odrestaurowanie zdewastowanej synagogi, renowację Parku Starościańskiego w celu eliminacji zdiagnozowanych problemów społecznych oraz modernizację zabytkowego Parku Miejskiego ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązania problemów społecznych. Partnerem projektu są: Chorągiew Wielkopolska Związku Harcerstwa Polskiego oraz Samorządowa Biblioteka Publiczna im. Marii z Fredrów hr. Szembekowej w Kępnie. Inwestycja ma być zrealizowana do 2021 r.
Wartość całego projektu jest większa niż dotacja – wynosi 16.763.849,74 zł. Gmina nie zamierza rezygnować jednak z inwestycji, nawet kosztem zaciągnięcia kredytu.

Nowe oblicze starej synagogi
Koszt przebudowy byłej synagogi wraz z otoczeniem szacowany jest na około 8.800.000 zł. Z dotacji na ten cel przeznaczone zostanie 4.932.247,45 zł. Na tym etapie w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zabezpieczone środki na wkład własny i koszty niekwalifikowalne projektu w kwocie 4.000.000 zł. Kwota ta będzie musiała zostać zwiększona przed zawarciem umowy o dofinansowanie. Niewykluczone jest zaciągnięcie kredytu. - Nie warto tracić takiej dotacji. Byłoby to nieodpowiedzialne stanowisko. To była ostatnia możliwa szansa pozyskania dotacji na realizację tych przedsięwzięć. Składając wniosek, wiedzieliśmy, że musimy mieć wkład własny. Nawet kredyt budżet gminy spłaci w ratach, a są nam potrzebne w krótkim czasie pieniądze, które spowodują, że jakość życia mieszkańców miasta poprawi się – przyznał burmistrz P. Psikus. Obecnie analizowany jest montaż finansowy zadania. Pozwoli on na wskazanie, z jakich rozwiązań skorzystać może Gmina Kępno przy realizacji tej długo oczekiwanej inwestycji.
W ramach projektu planowany jest kompleksowy remont zabytkowego obiektu zdewastowanej synagogi w celu nadania jej nowych funkcji społecznych, w szczególności umożliwienia prowadzenia w niej działalności terapeutycznej, edukacyjnej, wspierającej przedsiębiorczość, kulturalnej i rekreacyjnej, ograniczającej wykluczenie społeczne. W wyremontowanej synagodze prowadzony będzie szereg działań: świetlica środowiskowo-socjoterapeutyczna, centrum aktywności organizacji pozarządowych, centrum różnych form terapii (głównie arteterapia i socjoterapia), centrum przedsiębiorczości dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy oraz centrum zajęć rozwijających kompetencje uczniów.

~ KR

Więcej w nr 23 (1329) 2019 r. „Tygodnika Kępińskiego”.

Komentarze

Pozostało znaków: 1000

Redakcja Tygodnika Kępińskiego nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez Internautów. Wypowiedzi zawierające wulgaryzmy, naruszające normy prawne, obyczajowe lub niezgodne z zasadami współżycia społecznego będą usuwane.

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!