Portal społeczno-kulturalny regionu kępińskiego
Bettiny, Konrada, Mirosława 19 Lutego 2019, 12:06
Dziś 10°C
Jutro 6°C
Kraj
11 Lipca, 2018

Kępno: Podatek od działalności nierejestrowanej?

Obowiązująca od kilku tygodni Konstytucja Biznesu mówi, że drobne formy aktywności nie stanowią działalności gospodarczej.

30 kwietnia 2018 r. weszła w życie Konstytucja Biznesu – pakiet pięciu ustaw zmieniających wiele aspektów prawa gospodarczego, ułatwiających i upraszczających procedury, niwelujących dotychczasowe niedoskonałości systemu.
Najważniejszymi spośród tych aktów normatywnych są: ustawa Prawo przedsiębiorców oraz ustawa Przepisy wprowadzające Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej, która w art. 192 uchyla obowiązującą dotąd ustawę o swobodzie działalności gospodarczej.
Nowością wprowadzoną przez ustawę Prawo przedsiębiorców jest tzw. działalność nierejestrowa, czyli działalność, która nie podlega wpisowi do CEIDG.
Aby działalność nie podlegała rejestracji, musi spełniać trzy warunki: może być wykonywana wyłącznie przez osobę fizyczną, podejmującą działalność samodzielnie – zwolnienie to nie przysługuje zatem osobom wykonującym działalność w ramach spółki cywilnej, a także nie dotyczy tych form działalności które wymagają uzyskania koncesji, zezwoleń, czy licencji; przychód z tej działalności w żadnym miesiącu nie może przekroczyć 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (obecnie jest to kwota 1050 zł). Jeżeli w którymkolwiek miesiącu przychód przekroczy ten limit, działalność będzie podlegała wpisowi do rejestru działalności gospodarczej; osoba prowadząca działalność nierejestrową w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.
Od tego ostatniego warunku jest jednak odstępstwo. Osoby, które w okresie 12 miesięcy przed dniem wejścia w życie ustawy Prawo przedsiębiorców, nie były wpisane do CEIDG lub których wpis został wykreślony z CEIDG wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem wejścia w życie ustawy, nawet jeżeli w okresie ostatnich 60 miesięcy przed dniem wejścia w życie tej ustawy wykonywały działalność gospodarczą mogą prowadzić działalność nierejestrowaną (takie przyzwolenie daje art. 195 ustawy Przepisy wprowadzające Prawo przedsiębiorców).
Działalność nierejestrowana nie oznacza zwolnienia z podatków.
Każdy kto prowadzi tego typu działalność zobowiązany jest do ewidencjonowania uzyskanych przychodów i odprowadzania należnego podatku. Wprawdzie nie trzeba opłacać zaliczek w trakcie roku ale uzyskane dochody należy wykazać w rozliczeniu rocznym jako „przychody z innych źródeł” i opodatkować wg skali progresywnej czyli 18% lub 32%. Nie ma możliwości zastosowania stawki liniowej 19%.
Sprawa kosztów uzyskania przychodów będzie prawdopodobnie wkrótce wyjaśniona przez Ministerstwo Finansów. Wydaje się jednak, że skoro w ustawie Prawo przedsiębiorców mowa jest o uzyskiwaniu przychodu, w celu ustalenia podstawy opodatkowania będzie można odliczać koszty. Jednakże, jak już wcześniej wspomniałam, należy rozgraniczyć kwestie rejestrowe i podatkowe. Limit dla celów rejestrowych jest ustalany wyłącznie w oparciu o przychód z danego miesiąca.
Osoba prowadząca działalność nierejestrową musi ewidencjonować uzyskane przychody. Ustawodawca nie przewidział żadnej szczególnej formy, w której ta ewidencja ma być prowadzona, może to być zatem forma dowolna (papierowa lub elektroniczna).
W kwestii opodatkowania podatkiem VAT, w obecnym stanie prawnym podmioty, których przychody w ciągu roku nie przekroczyły 200 tys. zł są zwolnione z podatku od towarów i usług, chyba że dobrowolnie zgłoszą się do VAT. Zasadniczo więc, nie muszą składać deklaracji VAT, wysyłać plików JPK_VAT, a dokumentując sprzedaż, czy wykonanie usługi nie wystawiają faktur, lecz zwykłe rachunki. Należy jednak pamiętać, ze niektóre rodzaje działalności są obligatoryjnie objęte podatkiem VAT bez względu na przychód.
W momencie przekroczenia limitu 1050 zł osoba prowadząca działalność nierejestrowaną ma obowiązek złożyć wniosek o wpis do rejestru CEIDG. Ma na to 7 dni od dnia przekroczenia limitu. Od tej pory obowiązują ją powszechne regulacje w zakresie rozliczeń z fiskusem m.in prowadzenie ewidencji w wymaganych formach, opłacanie zaliczek itp.

~ Justyna Mularczyk
Naczelnik Urzędu Skarbowego
w Kępnie

Komentarze

Pozostało znaków: 1000

Redakcja Tygodnika Kępińskiego nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez Internautów. Wypowiedzi zawierające wulgaryzmy, naruszające normy prawne, obyczajowe lub niezgodne z zasadami współżycia społecznego będą usuwane.

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!