Portal społeczno-kulturalny regionu kępińskiego
Jana, Moniki, Wiktora 21 Maja 2022, 17:11
Dziś 15°C
Jutro 15°C
Kępno
10 Listopada, 2017

Kępno: Na dobrej drodze do odnowy gminy

„Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Kępno na lata 2017-2023” został przyjęty.

„Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Kępno na lata 2017-2023” został wpisany do Wykazu Programów Rewitalizacji Gmin Województwa Wielkopolskiego. Umożliwia to ubieganie się o środki unijne przewidziane na wsparcie realizacji projektów rewitalizacyjnych, m.in. w ramach „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Poddziałanie 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych (Priorytet Inwestycyjny 9b)”. Z kolei w pozostałych działaniach WRPO 2014+ oraz w innych programach pomocowych przewidziano preferowanie projektów rewitalizacyjnych wskazanych w programie rewitalizacji.
Kępiński program rewitalizacji został zatwierdzony na sesji Rady Miejskiej, a następnie pozytywnie oceniony przez Zespół ds. Rewitalizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. – Na 226 gmin jesteśmy jedną z 40, która ma zatwierdzony program rewitalizacji – zaznaczył burmistrz Piotr Psikus.
Na potrzeby opracowania programu w Kępnie powołany został Zespół ds. Rewitalizacji oraz zaangażowana firma ekspercka „STREFAPLUS” z Warszawy. Przygotowanie programu współfinansowano w 85% ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach „Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020” w ramach projektu pn. „Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014-2020” oraz w 15% z budżetu państwa. – Dzięki temu, jak tylko będą ogłaszane programy związane z rewitalizacją, a tak się powoli już dzieje, gmina Kępno będzie mogła aplikować o dofinansowanie do inwestycji – dodał włodarz gminy. Dzięki temu zwiększają się szanse na akceptację wniosków, dofinansowanie, a w efekcie – realizację wielu wyczekiwanych inwestycji w gminie Kępno.
Obszar rewitalizacji miasta i gminy Kępno obejmuje łącznie 185,6 ha, przy czym powierzchnia całej gminy wynosi 11.570 ha. Oznacza to, iż obszar rewitalizacji stanowi 1,6% łącznej powierzchni miasta i gminy Kępno. Obszar rewitalizacji zamieszkiwany jest przez 6.174 osoby, czyli 25,03% ogółu mieszkańców. Realizacja programu w perspektywie lat ma doprowadzić do realizacji wizji, w której obszar zdegradowany jest miejscem aktywizacji społeczności lokalnej.

~ Oprac. KR

Komentarze

Pozostało znaków: 1000

Redakcja Tygodnika Kępińskiego nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez Internautów. Wypowiedzi zawierające wulgaryzmy, naruszające normy prawne, obyczajowe lub niezgodne z zasadami współżycia społecznego będą usuwane.

Nikt nie dodał jeszcze komentarza.
Bądź pierwszy!